Filter

Filter

Lekang er vår hovedleverandør på filter.

LekangForhandler_BallstadSlipVi kan levere filter til de fleste anleggsmaskiner, tunge kjøretøy og prosessindustrien.

Lekang Filter AS er en del av Lekang Gruppen som i dag er Skandinavis største leverandør av filter til anlegg, transport, marine, industri og offshore. Vi har et landsdekkende forhandlernett i Norge.

For å kunne møte utfordringer og dekke behov innen filtrering i det norske markedet samarbeider vi med anerkjente, dyktige og kvalitetsbevisste leverandører med et bredt produktprogram og stor teknisk kompetanse.

Markedets krav om økt produktivitet, lavere driftskostnader, høyere kvalitet og større miljøhensyn er faktorer som Lekang Filter AS er lydhøre for.

Gå til Lekangs hjemmeside.

Lekang