Informasjon om endringer i varesortimentet

Informasjon om endringer i varesortimentet

Informasjon om endringer i varesortimentet

Industri-Hydraulikk AS har siden etableringen av firmaet i 1976 hatt stort fokus på og
levere høykvalitet på våre varer og tjenester. Vi har de senere årene opplevd en god vekst
på vår omsetning, og mener at dette i stor grad skyldes vår service, og vår evne til å levere
etter våre kunders behov.

Men det finnes alltid måter å gjøre ting bedre på, derfor ønsker vi å spisse vårt utvalg på
våre produkter fra Air Liquide.

Så fra 1. August 2018 vil Industri-Hydraulikk AS ikke lenger være distributør, eller lager for
leieflaske sortimentet.

Industri-Hydraulikk AS vil fortsatt forhandle og selge gass fra Air Liquide, men da kun
versjoner i ALbee – som er basert på at kundene selv er eier av flaskene. Slik at man unngår
leiekostnader og langsiktig bindende avtaler.

Vi vil også utøke vårt lokale lagerhold av ALbee, for å dekke den forventede veksten på disse
produktene.

Skulle dere ha spørsmål til denne endringen, er dere hjertelig velkomne til å kontakte oss på
69 36 34 40 eller firmapost@industri-hydraulikk.no

 

Med vennlig hilsen
Lars Petter Mørck

 

 

About the Author

Per-Morten Foss administrator