GDPR

Personvernerklæring
Industri-Hydraulikk As stiller strenge krav til informasjonssikkerhet og personvern. Vi prioriterer høyt å
beskytte og behandle personopplysninger iht. GDPR. Denne siden forklarer hvordan personopplysninger
blir behandlet av Industri-Hydraulikk As for at selskapet skal kunne levere sine tjenester, og for
markedsføringsformål.

Hvordan behandler vi opplysningene om deg, og på hvilket lovlig grunnlag?
Når du kontakter oss for å benytte våre tjenester eller be om et tilbud, tar vi vare på personopplysningene
du gir oss, typisk nok navnet ditt og kontaktinformasjonen, for å kunne levere en tjeneste til deg og for
bruk i Logostikkprogrammet. Vi spør deg også om du vil motta markedsføringskommunikasjon fra oss.
Hvis du velger å si ja til dette, vil vi noen ganger i året sende deg nyheter som bør være av interesse for
deg.

vis du sender oss dokumenter som inneholder personopplysninger til tilbud, kjøp eller en av våre andre
tjenester, vil vi behandle de opplysningene strengt konfidensielt og ikke bruke dem til noe annet enn å gi
deg den tjenesten du har bestilt.

vis du er en leverandør eller potensiell leverandør for salg av varer og tjenester til oss, tar vi vare på
kontaktinformasjonen din, detaljer om varer og tjenestene du leverer og hva du har spesialistkompetanse
på, slik at vi kan velge riktig leverandør og kontakte deg med forespørsler om å levere slike varer og
tjenester til oss.

ndustri-Hydraulikk As vil ikke under noen omstendighet selge personopplysninger. Industri-Hydraulikk As
vil heller aldri dele personopplysninger med noen tredjepart, med mindre det er helt nødvendig for å
kunne levere deg tjenester.

Samtykke
Hvordan får vi ditt samtykke?
Vi får ditt samtykke til å motta markedsføringskommunikasjon ved at du svarer på en e-post vi sender
deg, eller ved at vi gjør et besøk til deg og din bedrift, hvor du kan velge å si ja til dette – noe som er helt
frivillig.

Hvordan trekker du tilbake samtykket ditt?
Etter at du har valgt å motta markedsføringskommunikasjon fra oss, kan du når som helst trekke tilbake
samtykket ditt om å kontakte deg og/eller bruke informasjonen din ved rett og slett åved å sende en Epost
til firmapost@industri-hydraulikk.no.

tter at du har samtykket i at vi lagrer og behandler dokumenter med personopplysninger i den hensikt å
levere deg de varer og tjenester du har bedt om, kan du ombestemme deg og trekke tilbake samtykket
ditt ved å kommunisere dette til din kontaktperson i Industri-Hydraulikk As. Informasjonen med slike
personopplysninger vil da bli slettet.

vis du er eller har vært en leverandør eller potensiell leverandør av varer og tjenester til oss og du ikke
lenger ønsker at vi skal lagre dine personopplysninger, kan du når som helst be om at vi fjerner disse
personopplysningene fra vårt leverandørregister ved å skrive til e-postadressen nederst på denne siden.
Ikke desto mindre er minstekravet til oppbevaringstid for regnskapsmateriale fem år etter regnskapsårets
slutt, og det gjelder i så fall også identiteten og kontaktinformasjonen din hvis det har vært noen
transaksjon mellom oss.

Rettighetene dine i henhold til lov om personvern
Du har rett til å få personopplysningene dine slettet. Du kan når som helst be om å korrigere eller få
tilgang til informasjonen vi har om deg, eller kreve at informasjonen blir slettet. Du kan også trekke
tilbake samtykket ditt når som helst. Hvis du vil benytte deg av disse rettighetene, kan du kontakte oss via
adressen nederst på denne siden.

vis du føler at måten vi behandler personopplysningene dine på er problematisk, har du rett til å klage til
relevante myndigheter, f.eks. Datatilsynet. Men vi håper at du kontakter oss først, hvis noe bekymrer deg.
Industri-Hydraulikk As tar ditt personvern og sikkerheten til dine personopplysninger på største alvor.

Utlevering
Vi kan være nødt til å utlevere dine personopplysninger til myndighetene hvis loven krever det.

Tjenester fra tredjepart
Eksterne tjenester: Leverandørene av eksterne tjenester vi bruker (dvs. tjenester vi ikke selger og leverer
til våre kunder) vil bare samle inn, bruke og fremlegge informasjonen om deg i den grad det er nødvendig
for at de skal kunne utføre tjenestene de leverer til oss.

åre egne tjenester: Underleverandører vi bruker for å levere våre egne tjenester, får ikke tilgang til
informasjon om deg når du er vår kunde. Vi krever også av underleverandørene våre at de etterfølger all
relevant lovgivning om beskyttelse av personopplysninger, og at de har relevante sikkerhetsrutiner på
plass.

Sikkerhet og lagring av data
For å beskytte personopplysningene dine, tar vi alle nødvendige forholdsregler og følger alminnelig
bransjestandarder for at de ikke skal bli mistet, misbrukt, gis urettmessig tilgang til eller bli avslørt, endret
eller ødelagt.

Alle våre kunders og underleverandørers personopplysninger lagres hos var ASP leverandør på en SSLsikret
server (kryptert forbindelse). Tilgang til personopplysningene hos Asp leverandøren er begrenset til
medarbeidere i Industri-Hydraulikk As som trenger dette innenfor sitt ansvarsområde. Alle som har
tilgang til dataene i ASP leverandørens system, er bundet av en konfidensialitetserklæring.
Personopplysningene dine blir lagret inntil kunde- eller leverandørforholdet er avsluttet, eller til du ber
om å få dem slettet – dog med hensyntagen til oppbevaringstiden som relevante lover og regler krever
(f.eks. regler om bokføring og skattlegging).

Eksterne nettsider
Når du klikker på eksterne lenker på nettstedet vårt, kan disse lede deg vekk fra vårt nettsted. Vi er ikke
ansvarlig for hvordan personvernet praktiseres på andre nettsteder, og vil anbefale deg å lese deres
personvernerklæring. Denne personvernerklæringen gjelder bare for domenene som tilhører Industri-
Hydraulikk As: industri-hydraulikk.no

Informasjonskapsler
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som blir lagt på din egen maskin eller enhet av nettsteder
du besøker. Det er utbredt praksis å bruke dem i den hensikt å få nettsteder til å fungere, eller til å
fungere bedre, så vel som til å skaffe informasjon til nettstedets eiere. Hvert nettsted, eller hver
tredjeparts tjenesteleverandør som det nettstedet bruker, kan sende sin egen informasjonskapsel til
nettleseren din hvis din nettlesers innstillinger tillater det, men (av hensyn til personvernet ditt) tillater
ikke nettleseren din at et nettsted eller tredjeparts tjenesteleverandør får tilgang til noe annet enn
informasjonskapslene de allerede har sendt til deg, ikke de informasjonskapslene som er sendt til deg av
andre nettsteder eller andre tredjeparts tjenesteleverandører.

Innebygd innhold fra andre nettsteder
Artikler på nettstedet vårt kan inkludere innebygd innhold, som f.eks. videoer. Innebygd innhold fra andre
nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som
det innebygde innholdet kommer fra. Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke
informasjonskapsler eller bygge inn sporingssystemer fra en tredjepart og overvåke hva du gjør via dette
innebygde innholdet. Dersom du har en konto og er logget inn på det nettstedet, omfatter dette også
sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet. Dette er utenfor Industri-Hydraulikk As sitt
ansvarsområde.

Endringer i personvernerklæringen eller eierforhold
Vi forbeholder oss retten til å modifisere denne personvernerklæringen, så les den gjerne om igjen fra tid
til annen. Enhver endring vil gjelde umiddelbart etter at den er blitt publisert på industri-hydraulikk.no.
Hvis vi gjør store endringer, vil det stå i klartekst her at den er blitt oppdatert slik at du er innforstått med
hvilken informasjon vi samler inn, hvordan vi bruker den, under hvilke omstendigheter vi bruker den
og/eller utleverer den.

Hvis selskapet vårt blir kjøpt opp av eller fusjonert med et annet selskap, vil informasjonen din kunne bli
overført til de nye eierne slik at vi kan fortsette med å selge produkter til deg.

Spørsmål og kontaktopplysninger
Hvis du vil ha tilgang til, rette på, tilføye eller slette noe av den personlige informasjonen vi har om deg,
eller hvis du vil klage på noe eller rett og slett vil ha mer informasjon, kontakt oss via denne epostadressen:
firmapost@industri-hydraulikk.no

Last ned personværnerkæring for Industri-Hydraulikk AS